Søger du hjælp til...

 • Har du/I problemer eller udfordringer i parforholdet?

 • – Har I behov for et lille eftersyn på jeres forhold?
 • – Kommunikationsvanskeligheder?
 • – Taler I forbi hinanden – og ryger ofte ud i opslidende diskussioner?
 • – Har du/I mistet gnisten – også til det seksuelle?
 • – Har I tanker om, hvorvidt I fortsat skal blive sammen?
 • – Utroskab?
 •  
 •  Har du/I problemer eller udfordringer i familien?

 • – I forhold til mindre børn, teenagere, dele-børn og -forældre, bedsteforældre?
  – At være sammenbragt familie?
  – Problemer i daginstitution eller skole?
 • – Opdragelses-dilemmaer?
  – Ikke at føle sig god nok som mor/far?


  Har du/I sygdom i familien?
   

 • – Selv at være ramt af sygdom eller være pårørende  til et familiemedlem med alvorlig sygdom, fx. psykisk sygdom, følger efter senhjerneskade, demens, kræft….
 • – Svært ved at takle og håndtere en kronisk eller livstruende situation?
 • – Svært ved at tale om det væsentlige i en alvorlig, muligvis livstruende situation

Har du smerter i livet?

– Har du selvkritiske og negative tanker om dig selv? 
– Har du svært ved at anerkende dig selv? 
– Har du en følelse af, at du ikke er god nok? At det du gør, ikke er godt nok? At du burde gøre det bedre?
– Har du ofte en følelse af modløshed, ensomhed eller tomhed?
– Mobber eller mobbeoffer?
– Føler du dig forkert, anderledes eller udenfor?
– Føler du dig svigtet?

Har du svært ved at indgå i nære relationer til andre mennesker?

– Har du svært ved at knytte dig tæt til andre?
– Har du svært ved at modtage feedback eller kritik?
– Føler du dig ofte misforstået, overset, vred eller udenfor?
– Tænker du meget på, hvad andre tænker om dig?
– Har du det dårligt med at være i centrum?

Har du det svært med din krop?

– Har du svært ved at mærke, føle eller forstå din krop?
– Har du spise- eller vægtproblemer?
–  Spiseforstyrrelse eller mistanke herom?
– Tænker du ofte negativt om dig selv og din krop?

Arbejds- eller uddannelsesrelaterede udfordringer og problemer

Som medarbejder, leder, arbejdsledig eller sygemeldt
Som studerende eller elev

– Kollegiale- /personalemæssige problemer og konflikter
– Mobning – chikane – grænseoverskridende seksuel adfærd
– Arbejdsrelateret stress
– Hvordan ikke bare “overlever” jeg i mit job?
– Hvordan ikke bare “overlever” jeg som ledig?
– Hvordan ikke bare “overlever” jeg som studerende?

Tegn på depression kan være:

– Har du følt dig trist, nedtrykt og træt over en længere periode uden at kunne pege på en årsag?
– Har du mistet interessen for de fleste ting og mangler din sædvanlige energi og drivkraft?
– Bebrejder du dig selv og føler skyld over at have det, som du har det?
– Oplever du manglende selvtillid og livet virker meningsløst og uden betydning?
– Har du svært ved at koncentrere dig som sædvanligt?
– Er du begyndt at isolere dig og ikke orke socialt samvær?
– Har du fysiske smerter, hovedpine, spændinger og søvnløshed?
– Er din søvnkvalitet dårlig; vågner du ofte om natten eller tidligt om morgenen – eller sover for meget?
– Har du stærkt nedsat eller overdreven appetit?
– Har du tanker om, at det er lettere ikke at være her – selvmordstanker?

Sorg og krise

– Efter have mistet en nær person for nylig eller længere tid siden?
– I forbindelse med selvmord?
– Efter et brudt parforhold – skilsmisse?
– Svært ved at have med sorgen af gøre – at være i sorgen?
– Svært ved at komme videre i livet?
– Kørt fast i sorgen og det smertelige?
– Sygdom i familien?
– Andre voldsomme hændelser, der har udløst en krise- og/eller sorgreaktion, som er svær at håndtere?

Stress og manglende energi

– Følelse af længerevarende, vedvarende eller tilbagevendende stress?
– Følelse af at være drænet og energiforladt?
– Svært ved at være sammen med andre mennesker – at være social?
– Tankemylder og indre kropslig uro – søvnproblemer?- Svært ved at overskue og få hverdagen til at hænge sammen?
– Svært  ved at koncentrere sig længere tid ad gangen, mister nemt overblikket?
– Humørsvingninger eller humørforladt?
– Bliver lettere utålmodig og nedsat tolerancetærskel?

Livskrise eller en anden særlig milepæl i livet, det kan være svært at håndtere

– At blive forældre for første gang
– At få et handicappet barn 
– At blive skilt
– At børnene flytter hjemmefra
– At blive fyret
– At komme i overgangsalder
– At skulle leve med kronisk sygdom
– At opleve dødsfald
– At være pårørende til selvmord

Psykiske og kropslige tegn på angst, som hæmmer dig i hverdagen?

– Kropslige reaktioner som hjertebanken, sveden, trykken for brystet, rysten, indre uro
– Generaliseret angst
– Panikangst
– Angst i forbindelse med at skulle præstere, ex. til eksamen 

Jeg tilbyder også supervision på arbejdspladsen

Psykoterapi

Den røde og betydningsfulde tråd gennem livet er dét, der finder sted i kontakten mellem os mennesker: i hverdagen, hjemme i familien, på arbejde, i skolen, på uddannelsen, med vennerne.

Vi præges fra livets begyndelse og udvikler os i samværet med andre mennesker – vi næres på godt og ondt af vores relationer!

Det mellem-menneskelige har indflydelse på, hvordan vi har det med os selv, med hinanden …. og hvordan vi takler de forskellige udfordringer i livet, vi alle kommer ud for. Som en del af livets vilkår. 

Jeg medvirker til at udvikle og understøtte det meningsfulde, sunde og udviklende i relationen mellem mennesker – med afsæt i at hjælpe den enkelte person, familien, parret videre fra det komplicerede og muligvis smertefulde sted, hvor du/I befinder jer nu og ad de mulige spor, du/I gerne vil!

Kontakt mig med henblik på en konkret aftale, evt. i første omgang for supplerende og uforpligtigende information. 

Tlf: + 45 22 73 30 10
b_krog@live.dk

Rypevej 9
8660 Skanderborg

CVR. Nr.: 40680373