Home

Psykoterapeut MPF

Adresse

8660 Skanderborg,

Rypevej 9

SAMTALETERAPI
SAMTALETERAPI
COACHING
COACHING
SUPERVISION
SUPERVISION

Psykoterapi 

 

Den røde og betydningsfulde tråd gennem livet er dét, der finder sted i kontakten mellem os mennesker: i hverdagen, hjemme i familien, på arbejde, i skolen, på uddannelsen, med vennerne.


Vi præges fra livets begyndelse og udvikler os i samværet med andre mennesker - vi næres på godt og ondt af vores relationer!


Det mellem-menneskelige har indflydelse på, hvordan vi har det med os selv, med hinanden .... og hvordan vi takler de forskellige udfordringer i livet, vi alle kommer ud for. Som en del af livets vilkår. 

 

Jeg medvirker til at udvikle og understøtte det meningsfulde, sunde og udviklende i relationen mellem mennesker - med afsæt i at hjælpe den enkelte person, familien, parret videre fra det komplicerede og muligvis smertefulde sted, hvor du/I befinder jer nu og ad de mulige spor, du/I gerne vil!


Kontakt mig med henblik på en konkret aftale, evt. i første omgang for supplerende og uforpligtigende information. 


Uddannelser • Psykoterapeut (4 årig uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus)


 • Jeg får både fortløbende supervision og arbejder med min egen personlige udvikling via egenterapi


 • Videreuddannelsen til Ledende og Undervisende Fysioterapeut


 • Master i Folkesundhedsvidenskab (herunder Sundhedsfremme og Forebyggelse)


 • Masterforløb i Offentlig Ledelse (herunder organisations- og ledelsespsykologi og Det Personlige Lederskab)


 • Autoriseret fysioterapeutErfaring


 • Psykoterapi – samtaleterapi (individuel, par, familier)


 • Supervision


 • Coaching


 • Undervisning og foredrag (små og store grupper, på dansk og engelsk)


 • Skriftlig formidling (artikler, bogkapitler mv.) på dansk og engelsk


 • Projektledelse og -udvikling


 • Ledelse


 • Medarbejderudvikling


 • Organisationsudvikling 


 • Kvalitetsudvikling indenfor sundhedsvæsenet (regionalt og nationalt)


 • Fysioterapeutisk behandling


 + 45 22 73 30 10

b_krog@live.dk

8660 Skanderborg, Rypevej 9

CVR: 40680373