Privatlivspolitik

Information om samtykke

Jeg er i min praksis, Birgitte Krog Psykoterapi, omfattet af Persondataloven.

Jeg har Datatilsynets godkendelse til ”Behandling af klientjournal” og følger reglerneom databeskyttelse i henhold til EU Persondataforordningen af 25. maj 2018.

I Birgitte Krog Psykoterapi føres klientjournal på alle klienter. Journalen indeholder navn, alder og kontaktoplysninger på klienten, årsag til kontakten / problemstilling og helbreds-forhold/historik i relation hertil, samt resumé af hver enkelt samtale.

Jeg har tavshedspligt, og oplysninger om klienten er udelukkende til anvendelse for det forløb, som klienten har hos mig i min praksis. Jeg følger gældende lovgivning og overholder, som psykoterapeut MPF, Psykoterapeutforeningens etiske regler. 

Klienten har ret til at få sine oplysninger berettiget, slettet eller udleveret, og klienten kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage. Dette kan ske ved henvendelse til Birgitte Krog Psykoterapi.

Klientjournalen opbevares i 5 år efter afsluttet forløb i min praksis, hvorefter alle personoplysninger slettes.

Registrering af personoplysninger forudsætter klientens samtykke. Klienten vil derfor ved det første møde få udleveret og gennemgået en samtykkeerklæring, som herefter underskrives af klienten.  


Tlf: + 45 22 73 30 10
b_krog@live.dk

Rypevej 9
8660 Skanderborg

CVR. Nr.: 40680373